tuyển tập các mẫu hợp đồng dùng trong doanh nghiệp 2013
Hợp đồng là một cam kết thỏa thuận giữa hai hay nhiều bên để làm hoặc không làm một việc nào đó trong khuôn khổ pháp luật. Hợp đồng cũng là căn cứ pháp lý để giải quyết những tranh chấp có thể nảy sinh trong quá trình thực hiện giao dịch giữa các bên. Việc lập và ký kết các hợp đồng là công tác thường xuyên ở các cơ quan, các doanh nghiệp, các tổ chức xã hội nghề nghiệp…, và là nhiệm vụ quan trọng của các nhà quản lý, các giám đốc, các trợ lý, chuyên viên kinh doanh, công chức văn phòng và rất nhiều cá nhân khác….

nhằm góm phần giúp cho các doanh nghiệp và tổ chức biết cách soạn thảo hợp đồng và phòng tránh rủi do nxb Tài chính cho phát hành cuốn sách tuyển tập các mẫu hợp đồng dùng trong doanh nghiệp 2013

Cuốn tuyển tập các mẫu hợp đồng dùng trong doanh nghiệp 2013 hệ thống đầy đủ các mẫu hợp đồng, văn bản trong giao dịch dân sự, thương mại, dịch vụ, xây dựng…, v.v.Một số các mẫu hợp đồng trước đây đã được hủy bỏ như : hợp đồng lao động sửa đổi bổ sung 2007 được thay thế bằng Bộ luật lao động mới có hiệu lực áp dụng từ ngày 1-5-2013.Mẫu hợp đồng về sử dụng công trình theo. Thông tư 03/2013/TT-BXD ngày 02/04/2013của Bộ Xây dựng về việc ban hành mẫu hợp đồng sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật và hợp đồng quản lý vận hành công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung

Nguồn: duancocobay.com

Xem thêm bài viết khác: https://duancocobay.com/dau-tu