Theo Luật đất đai năm 2013 thì thời hạn sử dụng đất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp là 50 năm. Khi hết thời hạn, hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp nếu có nhu cầu thì được tiếp tục sử dụng thì được Nhà nước xem xét gia hạn sử dụng đất nhưng không quá thời hạn là 50 năm.

XEM THÊM – TRÍCH LỤC BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH:
XEM THÊM – MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT:

DANH SÁCH PHÁT LIÊN QUAN:
– Quê tôi miền Tây:
– Tư vấn hành chính:

LIÊN HỆ:
– Điện thoại: +84 888 46 49 22
– Nghề Nông:
– Facebook:

Nguồn: duancocobay.com

Xem thêm bài viết khác: https://duancocobay.com/luat-dat-dai