Luật Đất Đai

Điều kiện xin cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Tags:

By admin-May 28, 2020Tại khoản 1, khoản 2, Điều 77 Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai quy định về việc cấp lại Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng do bị mất như sau

#InvestTV

▶ Invest TV | Diễn đàn Nhà đầu tư

▶ Liên hệ quảng cáo: 0976 212 555

▶ Email: quangcao@invest.com.vn
_

Mời các bạn theo dõi chương trình trên Invest TV

▶ Đăng ký theo dõi kênh:
▶ Fanpage:
▶ Invest TV – :
▶ Invest News :

© Invest TV | Diễn đàn Nhà đầu tư

Nguồn: duancocobay.com

Xem thêm bài viết khác: https://duancocobay.com/luat-dat-dai

Leave a Comment